پره های توربین گازی پره های توربین گازی در قسمت کمپرسور و توربین شامل پره ثابت یا نازل 
(Stationary Vane) و پره متحرک (Rotor blade)می باشد که از این به بعد پره ثابت را با نام نازل وپره متحرک را با نام پره در این مقاله ذکر می کنیم. 

پره های کمپرسور معمولاً از جنس استنلس استیل هستند و شامل دو قسمت ایرفویل و ریشه هستند و بوسیله فرایند فورج ساخته می شوند و ترتیب عملیات بصورت 1- اکستروژن 2- پهن سازی (upsetting) از میله فورج است و با چند مرحله فورج و بعد ماشینکاری ، پره بدست می آید.
پره های توربین ابتدا با روش فورج و از مواد مقاوم در برابر حرارت ساخته می شدند زیرا در فورج همراستایی مولکولها واستحکام بیشتر است اما با پیشرفت ریخته گری دقیق و طراحی هندسه پیچیده مسیرهای خنک کاری پره، موجب شد تا پره های ریختگی بطور تدریجی جانشین پره های فورج شوند. 
با توجه به شرایط خشن کاری که دمای محیط بالا ، تنش مکانیکی بالا، خستگی گرمایی، گاز خورنده و غیره موجب شده است که پره های توربین از سوپر آلیاژ ساخته شوند 
سوپرآلیاژها، با استفاده از عناصر گروه VIII-Aجدول تناوبی، برای کاربرد در دمای بالا و در مواردی که تنشهای مکانیکی بالایی در سیستم وجود دارد، در سه گروه: (i) سوپرآلیاژهای پایه نیکل، (ii) سوپر آلیاژهای پایه کبالت و (iii) سوپر آلیاژهای پایه آهن، طراحی و توسعه یافته اند

- معرفی پره ها و نازلها 
نازلها دارای : شرود داخلی، شرود خارجی و ایرفویل (شامل سمت مقعر ، سمت محدب ، لبه حمله و لبه فرار) می باشد.
اجزای مختلف پره ها شامل ریشه، شنک، پلت فرم، شرود و ایرفویل (شامل سطح مقعر یا فشار، سطح محدب یا مکش ، لبه حمله و لبه فرار ) می باشد. که بسته به طراحی پره، ممکن است شنک یا شرود در پره ای وجود نداشته باشد. 
پرههای متحرک توربین غالباً با ریخته گری دقیق بدست می آید و بر روی ایرفویل آنها ماشینکاری بعدی صورت نمی گیرد ولی ریشه ، شنک و شرود پره ها باید ماشینکاری شود. ریشه از نظر ابعادی دقیق ترین قسمت پره می باشد . دقت بالا شکل پیچیده و جنس چقر (tough) پره ها که از سوپر آلیاژ می باشند و عمدتاً هم پایه نیکل هستند باعث می‌شود که ماشینکاری آنها اهمیت ویژه ای پیدا کند و از میان روشهای موجود ، سنگرنی خزشی مناسبترین روش ماشینکاری ریشه پره می باشد

پرههای توربین در دمای گاز مثلاً 700 تا 800 درجه قرار میگیرند و در حدود 3 تا 4 هزار دور در دقیقه چرخش دارند. دمای بالا، تنش زیاد و خورندگی بالا عواملی هستند که اجازه نمیدهند تا از آلیاژهای ساده برای ساخت این قطعات استفاده نمود. برای همین، از سوپر آلیاژهایی که در این شرایط، خواص خود را حفظ میکنند، باید استفاده نمود. مواد آنها در پرههای متحرک عمدتاً پایة نیکل است و در پرههای ثابت پایه نیکل و کبالت است. بعضی وقت‌ها به صورت یک پوشش روی پره هم از آن استفاده می‌شود.

در ایران در حال حاضرتمر کزبر پره متحرک است که آن را تولید می‌کنیم.